Vytvoření nové trati v RailSimulatoru

Tento dokument ve svých parametrech pracuje s tratí 038 s Raspenavy do Bílého Potoka (Frýdlantský výběžek).

Založení nové trati jde jednoduše výběrem standardní šablony.

My si ukážeme cestu složitější ale zato s plnou parádou – výhody:

Příprava výškových dat

Na mapě nebo na internetu si zjistíme, kde přesně se trať nachází. Nám nikde nevybočuje ze čtverce 50-51* severní šířky a 15-16 východní délky. Protože výšková data jsou po stupních tak nám bude stačit jediný – N50 až 51 a E15 až 16.

Stáhneme výšková data ze serveru NASA:

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Eurasia/N50E015.hgt.zip

Obsažený soubor "n50e015.hgt" rozpakujeme do adresáře RailSimulator/DEM/SRTM (adresáře založit pokud neexistují). Když současně stáhneme i okolní čtverce nebo čtverce pro celou ČR + SR nic se nestane, jsou poplatné celé instanci RS a používají se jen pro generování právě vybraného úseku.

Struktura adresářů šablony

Je třeba založit (pokud neexistuje) adresářový strom pro umístění objektu popisujícího trať. Založíme tedy:

Source\Leonell\Raspenava-BilyPotok\TemplateRoutes

kde Leonell je vývojář a Raspenava-BilyPotok je produkt.

Příprava loga

Nyní si připravíme logo trati. Uděláme BMP obrázek, 24 bit hloubku (já volil rozlišení 1024x512) - stačí i Malování, pro lepší práci ale je vhodnější nějaký lepší editor, třeba Gimp. Na obrázku by může být cokoliv, není od věci název trati, autor, verze, schéma trati a stanic. Spustíme v adresáři RS prográmek toace.exe a převedeme do .ace (RGBA 32bit V2 only). Pokud vám "toace" píše LoadFileFailed tak nemáte aktuální grafický režim v 32bit hloubce. Přejmenujeme výsledek na loading_raspenavabilypotok.ace a umístíme do TemplateRoutes adresáře. Toto pojmenování používá Kuju, soubor se může jmenovat libovolně.

Definice Route Blueprint

Otevřeme AssetEditor, vstoupíme do sekce Leonell, Raspenava-BilyPotok a na TemplateRoutes stiskneme pravé tlačítko a zvolíme "New Blueprint" a v seznamu vybereme "Route Blueprint", stiskneme OK. Přejmenujeme na "Raspenava-BilyPotok" (bez mezer).

Do "Display name" sekce English vložíme název budoucí trati "Raspenava – Bily Potok".

Doplníme kde se hra objeví po startu: do "Origin Longitude" vložíme 15.206107, do "Origin Latitude" vložíme 50.875914 .. což je pozice stanice v Bílém Potoce

Do RouteIntoDescriptionFilename nedáváme nic.

Určíme pravidla pro jednotlivá roční období (pro freeware možno užít defaultní):
Skies / Spring sky blueprint: Kuju, RailSimulatorCore, TimeOfDay\Default.xml
tj. do Provider dáme Kuju, do Product RailSimulatorCore a do BlueprintID "Time...Default.xml"
Skies / Summer sky blueprint: Kuju, RailSimulatorCore, TimeOfDay\Default.xml
Skies / Autumn sky blueprint: Kuju, RailSimulatorCore, TimeOfDay\Default.xml
Skies / Winter sky blueprint: Kuju, RailSimulatorCore, TimeOfDay\Default.xml

Vložíme pozici loga tratě – obrázku převedeného do ACE souboru:
GhostEntry / TextureId: TemplateRoutes\loading_raspenavabilypotok.ace

Určíme pravidla pro počasí (pro freeware možno užít defaultní):
Weather blueprint: Kuju, RailSimulatorCore, Weather\Default.xml

Určíme pravidla pro terén (pro freeware možno užít defaultní):
Terrain blueprint: Kuju, RailSimulator, Environment\Terrain\Texturing.xml

Klikneme Save.

Klikneme Export.

Vytvoření trati

Spustíme RailSimulator Developer Edition. Vybereme New Route. Ve výběru šablon (Choose a template) vybereme naši "Raspenava - Bily Potok". Zvolíme Create. Zapíšeme jméno trati "Raspenava - Bily Potok". Trať je vygenerována. Dostane unikátní číslo a je přidána do routes.xml v Content adresáři. Každá trať je definována v rámci tagů "cRouteProperties", naše trať podle zadaných souřadnic doplněnu UTM zónu na 33U.

Popis trati

Nyní přidáme popis. Nejjednodušší cesta je okopírování adresáře RouteInformation ze standardních tratí Kuju do adresáře s nově vzniklou tratí (Content/Routes). Adresář RouteInformation obsahuje adresáře s kódy jazyků (EN, GR, FR,...) a v nich soubor Description.html. Soubor má klasický HTML formát ale s omezenými možnostmi. Upravit jde například ve FARu.

Prozatím není známo, jak dodat českou verzi, pokusy s CS, CZ, 405, 0x405 a spol nepomohly, takže se zobrazuje anglická verze (EN).

Vyřešení absence terénu

Nahrajeme nově vytvořenou trať. Jsme na nastavené pozici, ale nemáme žádný terén ani oblohu. Je to proto, že trať je udělána pod autorem "Leonell" ale odkazuje defaulní textury Kuju které však nejsou povolené. Vstoupíme tedy do WorldEditoru (zeměkoule dole) a přes Object Filter (modrá kostku se šipkou vlevo) vybereme a povolíme v pravém okně "Kuju" / "Railsimulator". Ukončíme trať a znovu načteme a placatý terén je zobrazen.

Tuto chybu (je to vůbec chyba?) by měl řešit některý následný update RS.

Generování výškového profilu

Přepneme se do WorldEditoru. Pro jistotu ověříme že jsme cca na místě naší tratě (50st87min a 15st 20min). Stiskneme klávesu T – tento krok vygeneruje terén z připravených výškových dat. My se ovšem ocitneme "pod" terénem. Proto dáme spustit hru (šipka vpravo dole) a RS nás automaticky "hodí" na povrch. Variantně se můžeme "vykrtkovat" klasicky pohybem šipkou.

Tady si dovolím vsuvku – generuje se jen okruh několika kilometrů. Pokud při tvorbě tratě narazíte na "propad" (konec vygenerovaného úseku) je třeba znovu stisknout T. Pro tratě horského typu je to důležité. Když se podíváte na jih, vidíte Frýdlantské cimbuří jenže na východ nevidíte Paličník a o něco dále a severněji ani nejvyšší horu Jizerských hor, Smrk. Ve skutečnosti vidět je. Takže není od věci obnovit i pár oblastí mimo vlastní trať. Ideálně srovnat s fotodokumentací.

Pokud se přepneme do režimu "PaintingTools" (štětec) tak nám pohybující se kurzor bude dole ukazovat nadmořskou výšku v metrech jako "Terrain height". V oblasti našeho startovacího bodu, stanice Bílý Potok, ukazuje okolo 401 metrů nad mořem. Dle dokumentace ke stanici je skutečná výška 400,698 m. Nevím, jestli bude všude výsledek tak perfektní ale ukazuje to slibný začátek.

Závěr

Nyní tedy máme, jak jsem slíbil, vytvořen základ tratě včetně terénu. Při výběru se zobrazuje popis tratě, během načítání vidíme naše logo a startuje na námi určeném místě. Celá trať je také pěkně vedená pod námi a nehrozí tak případné kolize s "konkurencí".


(c) 2008 Leoš Urban